Hướng dẫn đăng nhập tài khoản trong PS4 PS5

Các bước đăng nhập tài khoản PSN trên PS4/PS5

Video hướng dẫn trên PS4

Video hướng dẫn trên PS5

 

 1. Đi tới Settings (cài đặt)
 2. Nhấn vào Login Setting (Cài đặt đăng nhập)
 3. Nhấn vào User Management (Quản lý người dùng)
 4. Nhấn vào Create User (Tạo người dùng)
 5. Nhấn vào Accept (Chấp nhận)
 6. Nhấn vào Next (Tiếp theo)
 7. Nhập thông tin tài khoản đã nhận từ NEXTGAME và nhấn Sign In (Đăng nhập)
 8. Nhấn vào Continue (Tiếp tục)
 9. Nhấn vào Activate as primary
 10. Nhấn vào Confirm (Xác nhận)
 11. Nhấn vào Continue (Tiếp tục)
 12. Nhấn vào Continue (Tiếp tục)
 13. Nhấn vào Continue (Tiếp tục)
 14. Nhấn OK
 15. Giữ nút PS ở giữa trên tay cầm và nhấn vào Switch User (Chuyển đổi người dùng)
 16. Đăng nhập vào tài khoản mới
 17. Đi tới Library (Thư viện)
 18. Đi tới Purchased (Đã mua) và bắt đầu Download (Tải xuống) game của bạn
 19. Giữ nút PS ở giữa trên tay cầm và nhấn Switch User (Chuyển đổi người dùng) chuyển về tài khoản cá nhân của bạn. Bây giờ bạn có thể chơi game trên chính tài khoản của bạn.

NẾU GAME BỊ KHÓA, ĐĂNG NHẬP VÀO TÀI KHOẢN LẠI -> SETTINGS (CÀI ĐẶT) -> ACCOUNT MANAGEMENT (QUẢN LÝ TÀI KHOẢN) -> ACTIVATE AS YOUR PRIMARY.

LƯU Ý QUAN TRỌNG!

 • Không xóa tài khoản, làm như vậy trò chơi sẽ bị khóa và bạn sẽ không thể chơi được nữa.
 • Không hủy kích hoạt tài khoản, làm như vậy trò chơi sẽ bị khóa và bạn sẽ không thể chơi được nữa.
 • Thay đổi PS, định dạng PS hoặc thay đổi ổ cứng của PS sẽ dẫn đến trò chơi không thể chơi được, vì vậy bạn có thể tải xuống lại trò chơi, nhưng bạn đang tự chịu rủi ro. Nếu điều này xảy ra, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ kiểm tra tài khoản.
 • Chỉ có thể kích hoạt tài khoản duy nhất trên một máy PS. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn đã kích hoạt nó trên máy PS khác trước đó.
 • Trước khi bạn mua bất kỳ DLC, Season Pass hoặc bất kỳ loại vật phẩm nào trong Trò chơi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự không tương thích nào.
 • Nếu tài khoản phải thay thế, bất kỳ DLC nào mua trên đó sẽ bị mất, chúng tôi chỉ bảo hành cho trò chơi gốc.
0
Nextgame.shop
Logo
Đăng ký tài khoản mới
Đặt lại mật khẩu