Hướng dẫn kích hoạt key trên Xbox

Xbox One

  1. Đăng nhập vào Xbox One của bạn (đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn muốn kích hoạt key).
  2. Nhấn nút Xbox để mở hướng dẫn, sau đó chọn Home (Trang chủ).
  3. Chọn Store (Cửa hàng).
  4. Chọn Use a code (Sử dụng mã)
  5. Nhập mã gồm 25 ký tự nhận được từ NEXTGAME, sau đó làm theo lời nhắc. Đừng lo lắng về dấu gạch nối, hệ thống sẽ xử lý những dấu gạch nối đó cho bạn.

Lưu ý Nếu bạn không thể định vị Store, hãy cuộn xuống Thêm nhiều hơn trên Màn hình chính và chọn ô Store. (Bạn có thể cần chọn See all suggestions (Xem tất cả đề xuất).) Sau đó chọn  Add to Home (Thêm vào Trang chủ).

Xbox Series X và Series S

  1. Đăng nhập vào Xbox One của bạn (đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn muốn kích hoạt key).
  2. Chọn ứng dụng Microsoft Store từ Màn hình chính của bạn hoặc tìm kiếm ứng dụng đó.
  3. Cuộn xuống Redeem Code (Đổi mã) (ở phía bên trái (dưới tên tài khoản của bạn).)
  4. Nhập mã gồm 25 ký tự nhận được từ NEXTGAME, sau đó làm theo lời nhắc. Đừng lo lắng về dấu gạch nối, hệ thống sẽ xử lý những dấu gạch nối đó cho bạn.

Lưu ý Nếu bạn không thể định vị Cửa hàng, hãy cuộn xuống Thêm nhiều hơn trên Màn hình chính và chọn ô Cửa hàng. (Bạn có thể cần chọn Xem tất cả đề xuất.) Sau đó chọn  Add to Home (Thêm vào Trang chủ).

Trình duyệt web

  1. Tải trình duyệt web và truy cập địa chỉ này:  https://redeem.microsoft.com/enter
  2. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Microsoft của bạn.
  3. Nhập mã gồm 25 ký tự nhận được từ NEXTGAME, sau đó làm theo lời nhắc. Đừng lo lắng về dấu gạch nối, hệ thống sẽ xử lý những dấu gạch nối đó cho bạn.

Windows 10

  1. Đăng nhập vào PC của bạn (đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn muốn kích hoạt mã).
  2. Nhấn nút Bắt đầu, nhập cửa hàng, sau đó chọn Microsoft Store.
  3. Chọn More … > Redeem a code (Đổi mã).
  4. Chọn Redeem a code (Đổi mã)
  5. Nhập mã gồm 25 ký tự nhận được từ NEXTGAME, sau đó làm theo lời nhắc. Đừng lo lắng về dấu gạch nối, hệ thống sẽ xử lý những dấu gạch nối đó cho bạn.

Thiết bị di động Android / Windows 10

  1. Mở ứng dụng Xbox dành cho thiết bị di động, sau đó đăng nhập (đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn muốn kích hoạt mã).
  2. Nhấn nút Menu ở góc trên bên trái.
  3. Chọn Microsoft Store từ danh sách này, sau đó chọn Redeem Code (Đổi mã).
  4. Chọn Redeem Code (Đổi mã)
  5. Nhập mã gồm 25 ký tự nhận được từ NEXTGAME, sau đó làm theo lời nhắc. Đừng lo lắng về dấu gạch nối, hệ thống sẽ xử lý những dấu gạch nối đó cho bạn.

Thiết bị di động iOS

  1. Truy cập  https://redeem.microsoft.com
  2. Nhập mã gồm 25 ký tự nhận được từ NEXTGAME, sau đó làm theo lời nhắc. Đừng lo lắng về dấu gạch nối, hệ thống sẽ xử lý những dấu gạch nối đó cho bạn.

Xbox Console Companion App trên Windows 10

  1. Trên PC của bạn, nhấn nút Start (Bắt đầu), sau đó chọn Xbox Console Companion từ danh sách ứng dụng.
  2. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản mà bạn muốn kích hoạt mã. Nếu bạn cần đăng nhập bằng một tài khoản khác, hãy chọn hình Gamertag trên thanh điều hướng bên trái, sau đó chọn Đăng xuất và đăng nhập bằng đúng tài khoản.
  3. Chọn Microsoft Store từ thanh điều hướng bên trái, sau đó chọn Redeem a code (Đổi mã).
  4. Nhập mã gồm 25 ký tự nhận được từ NEXTGAME, sau đó làm theo lời nhắc. Đừng lo lắng về dấu gạch nối, hệ thống sẽ xử lý những dấu gạch nối đó cho bạn.

Xbox 360

  1. Đăng nhập vào Xbox 360 của bạn (đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn muốn kích hoạt mã).
  2. Nhấn nút Xbox Guide trên tay cầm của bạn
  3. Chọn Games & Apps (Trò chơi & Ứng dụng), sau đó chọn Redeem a code (Đổi mã).
  4. Nhập mã gồm 25 ký tự nhận được từ NEXTGAME, sau đó làm theo lời nhắc. Đừng lo lắng về dấu gạch nối, hệ thống sẽ xử lý những dấu gạch nối đó cho bạn.
0
Nextgame.shop
Logo
Đăng ký tài khoản mới
Đặt lại mật khẩu