Hướng dẫn kích hoạt Key trong Xbox Live

Cách kích hoạt các mã code trong Xbox Live

Xbox One

 1. Đăng nhập vào Xbox One của bạn (đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn muốn sử dụng mã).
 2. Nhấn nút Xbox để mở hướng dẫn, sau đó chọn Home (Trang chủ).
 3. Chọn Store (Cửa hàng).
 4. Chọn Use a code (Sử dụng mã)
 5. Nhập mã gồm 25 ký tự mà bạn nhận được từ NEXTGAME, sau đó làm theo lời nhắc. Đừng lo lắng về dấu gạch nối, hệ thống sẽ xử lý chúng cho bạn.

Lưu ý: Nếu bạn không thể tìm thấy Store, hãy cuộn xuống thêm để thấy nó

Xbox Series X và Series S

 1. Đăng nhập vào Xbox của bạn (đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn muốn sử dụng mã).
 2. Chọn ứng dụng Microsoft Store từ Màn hình chính của bạn hoặc tìm kiếm ứng dụng đó.
 3. Cuộn xuống “Redeem Code” (ở bên trái (dưới tên tài khoản của bạn).)
 4. Nhập mã gồm 25 ký tự mà bạn nhận được từ NEXTGAME, sau đó làm theo lời nhắc. Đừng lo lắng về dấu gạch nối, hệ thống sẽ xử lý chúng cho bạn.

Lưu ý: Nếu bạn không thể tìm thấy Store, hãy cuộn xuống thêm để thấy nó

Trình duyệt web

 1. Tải trình duyệt web và truy cập địa chỉ này: https://redeem.microsoft.com/enter
 2. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Microsoft của bạn.
 3. Nhập mã gồm 25 ký tự mà bạn nhận được từ NEXTGAME, sau đó làm theo lời nhắc. Đừng lo lắng về dấu gạch nối, hệ thống sẽ xử lý chúng cho bạn.

Windows 10

 1. Đăng nhập vào PC của bạn (đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft mà bạn muốn sử dụng mã).
 2. Nhấn nút Start, nhập ”store”, sau đó chọn Microsoft Store.
 3. Chọn More…> Redeem a code.
 4. Chọn “Redeem Code”
 5. Nhập mã gồm 25 ký tự mà bạn nhận được từ NEXTGAME, sau đó làm theo lời nhắc. Đừng lo lắng về dấu gạch nối, hệ thống sẽ xử lý chúng cho bạn.
0
Nextgame.shop
Logo
Đăng ký tài khoản mới
Đặt lại mật khẩu