Hướng dẫn kích hoạt mã thẻ trong PSN

Cách kích hoạt mã code trong PSN

Kích hoạt mã thẻ trên máy PS

  1. Đăng nhập vào tài khoản PSN (PlayStation Network) của bạn.
  2. Nhấp vào biểu tượng “Playstation Store”.
  3. Từ menu bên trái, chọn “Redeem Code”.
  4. Nhập mã thẻ bạn nhận được từ NEXTGAME và làm theo lời nhắc để kích hoạt.

Kích hoạt mã thẻ trên trình duyệt web

  1. Tải trình duyệt web của bạn, nhấp vào liên kết này ( https://store.playstation.com/ ) và đăng nhập vào tài khoản PSN của bạn
  2. Nhấp vào biểu tượng mặt cười ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt
  3. Từ menu thả xuống, hãy chọn “Redeem Codes”
  4. Nhập mã thẻ bạn nhận được từ NEXTGAME và làm theo lời nhắc để kích hoạt.
Chúng tôi sẽ rất vui khi tiếp nhận những suy nghĩ của bạn!

Để lại bình luận

0
Nextgame.shop
Logo
Đăng ký tài khoản mới
Đặt lại mật khẩu