Hướng dẫn mua hàng & thanh toán tại NEXTGAME

Hướng dẫn đặt hàng & thanh toán

1.
Bấm nút "THÊM ĐƠN HÀNG"
Bạn sẽ thêm sản phẩm vào giỏ mua hàng của mình.
2.
Bấm nút "THANH TOÁN"
Bạn sẽ được chuyển trực tiếp tới phần thanh toán.
3.
Điền các thông tin bắt buộc
Vi lòng điền các thông tin bắt buộc.
4.
Chọn phương thức thanh toán
Vui lòng chọn 1 trong những phương thức thanh toán.
5.
Bấm nút "ĐẶT HÀNG"
Bạn sẽ gửi đi đơn hàng và đến phần thực hiện thanh toán.
6.
Thực hiện thanh toán đơn hàng
Thanh toán đơn hàng theo các lời nhắc trên màn hình hoặc trong email xác nhận đặt hàng.
0
Nextgame.shop
Logo
Đăng ký tài khoản mới
Đặt lại mật khẩu